inmyschool.in

A Rajendra Babar initiative--
सातारा माध्यमिक विभाग

 सातारा जिल्ह्यातील निवडणूक मतदान केंद्र निश्चित करणेत आलेल्या सर्व शाळांच्या मुख्याध्यापकांना कळविणेत  येते की,लो सभा निवडणूक २०१४ साठी आपले विद्यालयात ट्यूब लाईट्स, पाणी, स्वच्छतागृह, रॅंप,व्हरांडा, मतदानासाठी येणा-या व्यक्तिंना उभे रहाणेसाठी  सावली इ. सुविधा उपलब्ध करणे आवश्यक आहे. याची नोंद घ्यावी. -शिक्षणाधिकारी  ( माध्य. )सा. जि. प. सातारा.

Date Title चर्चा
18-04-2014राज्यातील ओला दुष्काळ व गारपीटग्रस्तांना मदत सर्वांनी एक दिवसाचे वेतन देणगी म्हणून देण्यासाठी मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी बँक खात्याचा सुधारित तपशील याबाबत
Uploaded By : Admin
या सुचने संदर्भात चर्चा
17-04-2014दिनांक १२/०४/२०१४ रोजीच्या व्हिडीओ कॉन्फरन्स मध्ये चर्चा केल्याप्रमाणे १८००० ते २०००० माध्यमिक शाळांपर्यंत पोहोचण्यासाठी
Uploaded By : Admin
या सुचने संदर्भात चर्चा
14-04-2014मुख्याध्यापक संघ सर्वसाधारण सभेबाबत
Uploaded By : Admin
या सुचने संदर्भात चर्चा
14-04-2014सेवकसंच निश्चिती सन २०१३-२०१४
Uploaded By : Admin
या सुचने संदर्भात चर्चा
12-04-2014दिनांक २६ ते २८ एप्रिल २०१४ रोजी यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठान आणि रयत शिक्षण संस्था यांच्या संयुक्त विद्यमाने महाराष्ट्रातील सुमारे ३०० प्राथमिक आणि माध्यमिक शिक्षकांचा सहभाग असलेले ई-लर्निंग या विषयावरील एक कृतिसत्र सातारा येथे आयोजित होत आहे.
Uploaded By : Admin
या सुचने संदर्भात चर्चा


प्राथमिक विभाग पाटण तालुका

No Urgent Message

Date Title चर्चा
17-04-2014राज्यातील ओला दुष्काळ व गारपीटग्रस्तांना मदत सर्वांनी एक दिवसाचे वेतन देणगी म्हणून देण्यासाठी मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी बँक खात्याचा सुधारित तपशील याबाबत
Uploaded By : Admin
या सुचने संदर्भात चर्चा
12-04-2014दिनांक २६ ते २८ एप्रिल २०१४ रोजी यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठान आणि रयत शिक्षण संस्था यांच्या संयुक्त विद्यमाने महाराष्ट्रातील सुमारे ३०० प्राथमिक आणि माध्यमिक शिक्षकांचा सहभाग असलेले ई-लर्निंग या विषयावरील एक कृतिसत्र सातारा येथे आयोजित होत आहे.
Uploaded By : Admin
या सुचने संदर्भात चर्चा
12-04-2014राज्यातील ओला दुष्काळ व गारपीटग्रस्तांना मदत सर्वांनी एक दिवसाचे वेतन देणगी म्हणून देण्याबाबत
Uploaded By : Admin
या सुचने संदर्भात चर्चा
12-04-2014खाजगी व्यवस्थापनाच्या शाळेतील शिक्षकांच्या नियुक्तीसाठी म खा शा कर्मचारी ( सेवेच्या शर्ती ) नियमावली १९८१ मधील नियम ९ ची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याबाबत
Uploaded By : Admin
या सुचने संदर्भात चर्चा
09-04-2014निवडणुकीच्या कर्तव्यावर असताना जखमी किंवा मृत झालेल्या अधिकारी कर्मचारी यांच्या कुठूम्बियांना द्यावयाच्या सानुग्रह अनुदानाबाबत
Uploaded By : Admin
या सुचने संदर्भात चर्चा


सोलापूर प्राथमिक विभाग

No Urgent Message

Date Title चर्चा
17-04-2014राज्यातील ओला दुष्काळ व गारपीटग्रस्तांना मदत सर्वांनी एक दिवसाचे वेतन देणगी म्हणून देण्यासाठी मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी बँक खात्याचा सुधारित तपशील याबाबत
Uploaded By : Admin
या सुचने संदर्भात चर्चा
16-04-2014सन २०१३-२०१४ च्या सेवकसंच बाबत .(खाजगी प्राथमिक शाळा )
Uploaded By : Virbhadra Siddhappa Hiraje
या सुचने संदर्भात चर्चा
12-04-2014दाखलपात्र बालकांच्या याद्या दिनांक ०१/०५/२०१४ रोजीच्या ग्रामसभेत प्रसिद्ध करण्याबाबत
Uploaded By : Admin
या सुचने संदर्भात चर्चा
12-04-2014दिनांक २६ ते २८ एप्रिल २०१४ रोजी यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठान आणि रयत शिक्षण संस्था यांच्या संयुक्त विद्यमाने महाराष्ट्रातील सुमारे ३०० प्राथमिक आणि माध्यमिक शिक्षकांचा सहभाग असलेले ई-लर्निंग या विषयावरील एक कृतिसत्र सातारा येथे आयोजित होत आहे.
Uploaded By : Admin
या सुचने संदर्भात चर्चा
12-04-2014राज्यातील ओला दुष्काळ व गारपीटग्रस्तांना मदत सर्वांनी एक दिवसाचे वेतन देणगी म्हणून देण्याबाबत
Uploaded By : Admin
या सुचने संदर्भात चर्चा


मुंबई साउथ विभाग

No Urgent Message

Date Title चर्चा
18-04-2014राज्यातील ओला दुष्काळ व गारपीटग्रस्तांना मदत सर्वांनी एक दिवसाचे वेतन देणगी म्हणून देण्यासाठी मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी बँक खात्याचा सुधारित तपशील याबाबत
Uploaded By : Admin
या सुचने संदर्भात चर्चा
17-04-2014दिनांक १२/०४/२०१४ रोजीच्या व्हिडीओ कॉन्फरन्स मध्ये चर्चा केल्याप्रमाणे १८००० ते २०००० माध्यमिक शाळांपर्यंत पोहोचण्यासाठी
Uploaded By : Admin
या सुचने संदर्भात चर्चा
12-04-2014दिनांक २६ ते २८ एप्रिल २०१४ रोजी यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठान आणि रयत शिक्षण संस्था यांच्या संयुक्त विद्यमाने महाराष्ट्रातील सुमारे ३०० प्राथमिक आणि माध्यमिक शिक्षकांचा सहभाग असलेले ई-लर्निंग या विषयावरील एक कृतिसत्र सातारा येथे आयोजित होत आहे.
Uploaded By : Admin
या सुचने संदर्भात चर्चा
12-04-2014राज्यातील ओला दुष्काळ व गारपीटग्रस्तांना मदत सर्वांनी एक दिवसाचे वेतन देणगी म्हणून देण्याबाबत
Uploaded By : Admin
या सुचने संदर्भात चर्चा
12-04-2014खाजगी व्यवस्थापनाच्या शाळेतील शिक्षकांच्या नियुक्तीसाठी म खा शा कर्मचारी ( सेवेच्या शर्ती ) नियमावली १९८१ मधील नियम ९ ची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याबाबत
Uploaded By : Admin
या सुचने संदर्भात चर्चा


सांगली माध्यमिक विभाग

No Urgent Message

Date Title चर्चा
18-04-2014राज्यातील ओला दुष्काळ व गारपीटग्रस्तांना मदत सर्वांनी एक दिवसाचे वेतन देणगी म्हणून देण्यासाठी मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी बँक खात्याचा सुधारित तपशील याबाबत
Uploaded By : Admin
या सुचने संदर्भात चर्चा
17-04-2014दिनांक १२/०४/२०१४ रोजीच्या व्हिडीओ कॉन्फरन्स मध्ये चर्चा केल्याप्रमाणे १८००० ते २०००० माध्यमिक शाळांपर्यंत पोहोचण्यासाठी
Uploaded By : Admin
या सुचने संदर्भात चर्चा
13-04-2014सन २०१४-१५ शालेय सुट्ट्या व कामकाज दिवस
Uploaded By : madhukar yadav
या सुचने संदर्भात चर्चा
12-04-2014शतकोटी वृक्ष लागवड
Uploaded By : madhukar yadav
या सुचने संदर्भात चर्चा
12-04-2014दिनांक २६ ते २८ एप्रिल २०१४ रोजी यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठान आणि रयत शिक्षण संस्था यांच्या संयुक्त विद्यमाने महाराष्ट्रातील सुमारे ३०० प्राथमिक आणि माध्यमिक शिक्षकांचा सहभाग असलेले ई-लर्निंग या विषयावरील एक कृतिसत्र सातारा येथे आयोजित होत आहे.
Uploaded By : Admin
या सुचने संदर्भात चर्चा


कोरेगाव प्राथमिक विभाग

No Urgent Message

Date Title चर्चा
17-04-2014राज्यातील ओला दुष्काळ व गारपीटग्रस्तांना मदत सर्वांनी एक दिवसाचे वेतन देणगी म्हणून देण्यासाठी मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी बँक खात्याचा सुधारित तपशील याबाबत
Uploaded By : Admin
या सुचने संदर्भात चर्चा
12-04-2014दिनांक २६ ते २८ एप्रिल २०१४ रोजी यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठान आणि रयत शिक्षण संस्था यांच्या संयुक्त विद्यमाने महाराष्ट्रातील सुमारे ३०० प्राथमिक आणि माध्यमिक शिक्षकांचा सहभाग असलेले ई-लर्निंग या विषयावरील एक कृतिसत्र सातारा येथे आयोजित होत आहे.
Uploaded By : Admin
या सुचने संदर्भात चर्चा
12-04-2014राज्यातील ओला दुष्काळ व गारपीटग्रस्तांना मदत सर्वांनी एक दिवसाचे वेतन देणगी म्हणून देण्याबाबत
Uploaded By : Admin
या सुचने संदर्भात चर्चा
12-04-2014खाजगी व्यवस्थापनाच्या शाळेतील शिक्षकांच्या नियुक्तीसाठी म खा शा कर्मचारी ( सेवेच्या शर्ती ) नियमावली १९८१ मधील नियम ९ ची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याबाबत
Uploaded By : Admin
या सुचने संदर्भात चर्चा
09-04-2014निवडणुकीच्या कर्तव्यावर असताना जखमी किंवा मृत झालेल्या अधिकारी कर्मचारी यांच्या कुठूम्बियांना द्यावयाच्या सानुग्रह अनुदानाबाबत
Uploaded By : Admin
या सुचने संदर्भात चर्चा


चावडीवरची शाळा : आपले मत येथे मांडण्यासाठी क्लिक करा

स्कूल लॉगिन पासवर्ड बाबत -- आम्रपाल गायकवाड
प्रतिक्रिया:-  3 Posted On : 16-04-2014 11:53:55मा.बाबर साहेब यांचे हार्दिक अभिनंदन -- रमेश इंगवले
प्रतिक्रिया:-  2 Posted On : 16-04-2014 07:51:03मतदानाचा दिवस म्हणजे राष्ट्रीय कर्तव्यपालनाचा दिवस -- संकलक
प्रतिक्रिया:-  1 Posted On : 14-04-2014 23:39:12भारतरत्न पुरस्कार विजेते -- संकलक
प्रतिक्रिया:-  1 Posted On : 13-04-2014 00:23:31भीमराव रामजी आंबेडकर -- संकलक
प्रतिक्रिया:-  5 Posted On : 13-04-2014 00:14:03शालार्थ प्रणाली मार्च २०१४ देयक सादर करणेबाबत -- श्री. रमेश इंगवले
प्रतिक्रिया:-  2 Posted On : 12-04-2014 16:22:22दोन मतदान यंत्रामुळे मतदान गोपनीयता भंग होऊ शकते का ? -- मोहन धायगुडे
प्रतिक्रिया:-  2 Posted On : 12-04-2014 10:02:54सत्यशोधक क्रांतिसुर्य महात्मा ज्योतिबा फुले -- संकलन केलेले
प्रतिक्रिया:-  1 Posted On : 11-04-2014 22:42:20आय सी टी प्रयोगशाळा बाबत ___________ -- शिंदे एस . बी.
प्रतिक्रिया:-  1 Posted On : 11-04-2014 20:23:30मराठी विज्ञान परिषदेचे विद्यार्थ्यांसाठी विशेष कार्यक्रम -- संकलन,अवधूत चेंडके, मुख्याध्यापक,मुक्ताबाई भोसले हायस्कूल नागझरी
प्रतिक्रिया:-  0 Posted On : 11-04-2014 07:34:10शालार्थ प्रणाली बाबत -- माने महेश शंकर
प्रतिक्रिया:-  0 Posted On : 10-04-2014 18:11:19

सगळ्या चर्चा पहा

फक्त लढ म्हणा !!!
प्रशांत जाधव
एकूण आलेल्या प्रतिक्रिया:-  8
आदरणीय बाबर साहेब , मी प्रशांत कुंडलिक जाधव , पाटण तालुक्यामध्ये गेल्या ८ वर्षांपासून सेवा करत असलेला एक साधा शिक्षक. माथनेवाडी या शाळेवरून प्रशासकीय बदलीने चाफळच्या केंद्रशाळेत प्रभू रामाच्या कृपेने बदलून आलो वर्गात ४० मुले आहेत. तुम्ही सांगितल्याप्रमाणे तंत्रज्ञानाची मदत घेऊन शिकवायचा निर्धार करून याच महिन्यात डेल१२१० s हा प्रोजेक्टर २५००० ला खरेदी केला . त्यासोबत १२५०रु चा wireless माउस घेतला . १००० जी बी क्षमतेची ५५००रु ची हार्ड drive घेतली . वर्गात २.१ म्युजिक सिस्टीम बसवून घेतली २५००रु पर्यंत बसली. माझा संगणक २३१०० रुपयांचा आहे जो गेल्या दीड वर्षांपासून चांगला चालला आहे (लेनेवो- जी ५७०) आज ह्या सगळ्या किमती मी सर्वांच्या माहितीसाठी सांगतो आहे कारण हळू हळू खर्च केले तर फार मोठी रक्कम नाहीये . माझ्या वैयक्तिक खात्यातून शिक्षक बँकेचे कर्ज घेऊन ह्या वस्तू मी घेतल्या आहेत. शाळा डिजिटल होईल न होईल पण माझे विद्यार्थी डिजिटल झाले आहेत. पुढील १५ वर्षे ४५०० तास प्रोजेक्टर चालणार आहे. तोपर्यंत खूप काही बदलून जाईल . आज मी समाधानी आणि निश्चिंत आहे. एकही शब्द न बोलता मी शिकवू शकतो. केवळ राजेंद्र बाबर या व्यक्तिमत्वामुळे हि प्रेरणा मिळाली आहे बाकी धाडस मी केले आहेच . तुम्ही दाखवलेल्या मार्गावर मुलांना घेऊन खूप पुढे जाईल म्हणतो. आव्हानांना तोंड देईल म्हणतो. प्रश्नांची उत्तरे शोधीन म्हणतो . साहेब तुम्ही पाठीवर हात ठेऊन फक्त लढ म्हणा!!! तुम्ही नक्की म्हणाल ! (शिक्षक मित्रांना विनंती -माझे कौतुक करणारी प्रतिक्रिया देऊ नये, त्यामुळे मला काहीही फरक पडणार नाही यापेक्षा तुम्हीही तुमच्या मुलांसाठी असेच धाडस करून बघा त्या मुलांना नक्की फरक पडेल.वाचताना वाईट वाटेल पण हे खरे आहे ) -धन्यवाद प्रशांत जाधव चाफळ .


Inmyschool.in
Chart

तुमचा I . P . address सुरक्षा करणा साठी , व चुकीची माहिती भरणाऱ्याला ट्रयक करण्या साठी रेकॉर्ड केला जातोय तुमचा IP Address 54.237.134.62
Your browser: Unknown ? on Unknown operating System

This website is compatiable with all browsers. But for best result use Mozilla Firefox.