inmyschool.in

A Rajendra Babar initiative--
सातारा माध्यमिक विभाग

प्राथमिक विभाग पाटण तालुका

No Urgent Message

Date Title चर्चा
22-04-2014केंद्र प्रमुख, मुख्याध्यापक, पात्र पदवीधर व उपशिक्षक यांचे विनंती बदली २०१४ बाबत
Uploaded By : Suhas Atmaram Gurav
या सुचने संदर्भात चर्चा
21-04-2014बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क अधिनियम २००९ च्या कलम ३२ नुसार तक्रार निवारण यंत्रणा गठीत करण्याबाबत
Uploaded By : Admin
या सुचने संदर्भात चर्चा
21-04-2014शालेय पोषण आहार मदतनीस मानधन वरात डिसेंबर २०१३ ते मार्च २०१४
Uploaded By : Suhas Atmaram Gurav
या सुचने संदर्भात चर्चा
19-04-2014शालेय पोषण आहार मुख्याध्यापक मानधन वरात
Uploaded By : Suhas Atmaram Gurav
या सुचने संदर्भात चर्चा
19-04-2014शालेय पोषण आहार ६ वी ते 8 वी वरात सप्टेंबर २०१३ ते जानेवारी २०१४ मदतनीस मानधन
Uploaded By : Suhas Atmaram Gurav
या सुचने संदर्भात चर्चा


सोलापूर प्राथमिक विभाग

No Urgent Message

Date Title चर्चा
21-04-2014बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क अधिनियम २००९ च्या कलम ३२ नुसार तक्रार निवारण यंत्रणा गठीत करण्याबाबत
Uploaded By : Admin
या सुचने संदर्भात चर्चा
20-04-2014शालार्थ अपूर्ण कामकाज असलेल्या तालुक्यांबाबत
Uploaded By : Admin
या सुचने संदर्भात चर्चा
18-04-2014शालार्थ योजनेच्या अंमलबजावणीबाबत
Uploaded By : Admin
एकूण आलेल्या प्रतिक्रिया : 1
या सुचने संदर्भात चर्चा
17-04-2014राज्यातील ओला दुष्काळ व गारपीटग्रस्तांना मदत सर्वांनी एक दिवसाचे वेतन देणगी म्हणून देण्यासाठी मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी बँक खात्याचा सुधारित तपशील याबाबत
Uploaded By : Admin
या सुचने संदर्भात चर्चा
16-04-2014सन २०१३-२०१४ च्या सेवकसंच बाबत .(खाजगी प्राथमिक शाळा )
Uploaded By : Virbhadra Siddhappa Hiraje
या सुचने संदर्भात चर्चा


मुंबई साउथ विभाग

No Urgent Message

Date Title चर्चा
22-04-2014एन एम एम एस san २०१३ -२०१४ साठी मेरीट लिस्ट
Uploaded By : Admin
या सुचने संदर्भात चर्चा
21-04-2014बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क अधिनियम २००९ च्या कलम ३२ नुसार तक्रार निवारण यंत्रणा गठीत करण्याबाबत
Uploaded By : Admin
या सुचने संदर्भात चर्चा
18-04-2014राज्यातील ओला दुष्काळ व गारपीटग्रस्तांना मदत सर्वांनी एक दिवसाचे वेतन देणगी म्हणून देण्यासाठी मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी बँक खात्याचा सुधारित तपशील याबाबत
Uploaded By : Admin
एकूण आलेल्या प्रतिक्रिया : 3
या सुचने संदर्भात चर्चा
17-04-2014दिनांक १२/०४/२०१४ रोजीच्या व्हिडीओ कॉन्फरन्स मध्ये चर्चा केल्याप्रमाणे १८००० ते २०००० माध्यमिक शाळांपर्यंत पोहोचण्यासाठी
Uploaded By : Admin
या सुचने संदर्भात चर्चा
12-04-2014दिनांक २६ ते २८ एप्रिल २०१४ रोजी यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठान आणि रयत शिक्षण संस्था यांच्या संयुक्त विद्यमाने महाराष्ट्रातील सुमारे ३०० प्राथमिक आणि माध्यमिक शिक्षकांचा सहभाग असलेले ई-लर्निंग या विषयावरील एक कृतिसत्र सातारा येथे आयोजित होत आहे.
Uploaded By : Admin
या सुचने संदर्भात चर्चा


सांगली माध्यमिक विभाग

No Urgent Message

Date Title चर्चा
22-04-2014एन एम एम एस san २०१३ -२०१४ साठी मेरीट लिस्ट
Uploaded By : Admin
या सुचने संदर्भात चर्चा
21-04-2014बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क अधिनियम २००९ च्या कलम ३२ नुसार तक्रार निवारण यंत्रणा गठीत करण्याबाबत
Uploaded By : Admin
या सुचने संदर्भात चर्चा
20-04-2014संच मान्यता १३-१४ सुधारित पत्र
Uploaded By : madhukar yadav
या सुचने संदर्भात चर्चा
20-04-2014संच मान्यता २०१३ -१४ साठी नमुन्यातील माहिती सह उपस्थित राहणे
Uploaded By : madhukar yadav
या सुचने संदर्भात चर्चा
18-04-2014राज्यातील ओला दुष्काळ व गारपीटग्रस्तांना मदत सर्वांनी एक दिवसाचे वेतन देणगी म्हणून देण्यासाठी मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी बँक खात्याचा सुधारित तपशील याबाबत
Uploaded By : Admin
एकूण आलेल्या प्रतिक्रिया : 3
या सुचने संदर्भात चर्चा


कोरेगाव प्राथमिक विभाग

No Urgent Message

Date Title चर्चा
21-04-2014बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क अधिनियम २००९ च्या कलम ३२ नुसार तक्रार निवारण यंत्रणा गठीत करण्याबाबत
Uploaded By : Admin
या सुचने संदर्भात चर्चा
18-04-2014शालार्थ योजनेच्या अंमलबजावणीबाबत
Uploaded By : Admin
एकूण आलेल्या प्रतिक्रिया : 1
या सुचने संदर्भात चर्चा
17-04-2014राज्यातील ओला दुष्काळ व गारपीटग्रस्तांना मदत सर्वांनी एक दिवसाचे वेतन देणगी म्हणून देण्यासाठी मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी बँक खात्याचा सुधारित तपशील याबाबत
Uploaded By : Admin
या सुचने संदर्भात चर्चा
12-04-2014दिनांक २६ ते २८ एप्रिल २०१४ रोजी यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठान आणि रयत शिक्षण संस्था यांच्या संयुक्त विद्यमाने महाराष्ट्रातील सुमारे ३०० प्राथमिक आणि माध्यमिक शिक्षकांचा सहभाग असलेले ई-लर्निंग या विषयावरील एक कृतिसत्र सातारा येथे आयोजित होत आहे.
Uploaded By : Admin
या सुचने संदर्भात चर्चा
12-04-2014राज्यातील ओला दुष्काळ व गारपीटग्रस्तांना मदत सर्वांनी एक दिवसाचे वेतन देणगी म्हणून देण्याबाबत
Uploaded By : Admin
या सुचने संदर्भात चर्चा


चावडीवरची शाळा : आपले मत येथे मांडण्यासाठी क्लिक करा

भारताचे राष्ट्रपति होण्याचे आधी भारत रत्न पुरस्कार कोणाला मिळाला होता.? -- संकलक
प्रतिक्रिया:-  1 Posted On : 18-04-2014 22:59:34शालार्थ प्रणालीद्वारे पे बील सादर करण्यास केवळ मार्च २०१४ अखेरची शेवटची मुदतवाढ -- विजय येवले akoshi
प्रतिक्रिया:-  0 Posted On : 18-04-2014 22:51:10स्कूल लॉगिन पासवर्ड बाबत -- आम्रपाल गायकवाड
प्रतिक्रिया:-  4 Posted On : 16-04-2014 11:53:55मा.बाबर साहेब यांचे हार्दिक अभिनंदन -- रमेश इंगवले
प्रतिक्रिया:-  7 Posted On : 16-04-2014 07:51:03मतदानाचा दिवस म्हणजे राष्ट्रीय कर्तव्यपालनाचा दिवस -- संकलक
प्रतिक्रिया:-  1 Posted On : 14-04-2014 23:39:12भारतरत्न पुरस्कार विजेते -- संकलक
प्रतिक्रिया:-  3 Posted On : 13-04-2014 00:23:31भीमराव रामजी आंबेडकर -- संकलक
प्रतिक्रिया:-  5 Posted On : 13-04-2014 00:14:03शालार्थ प्रणाली मार्च २०१४ देयक सादर करणेबाबत -- श्री. रमेश इंगवले
प्रतिक्रिया:-  2 Posted On : 12-04-2014 16:22:22दोन मतदान यंत्रामुळे मतदान गोपनीयता भंग होऊ शकते का ? -- मोहन धायगुडे
प्रतिक्रिया:-  2 Posted On : 12-04-2014 10:02:54सत्यशोधक क्रांतिसुर्य महात्मा ज्योतिबा फुले -- संकलन केलेले
प्रतिक्रिया:-  1 Posted On : 11-04-2014 22:42:20आय सी टी प्रयोगशाळा बाबत ___________ -- शिंदे एस . बी.
प्रतिक्रिया:-  2 Posted On : 11-04-2014 20:23:30

सगळ्या चर्चा पहा

फक्त लढ म्हणा !!!
प्रशांत जाधव
एकूण आलेल्या प्रतिक्रिया:-  8
आदरणीय बाबर साहेब , मी प्रशांत कुंडलिक जाधव , पाटण तालुक्यामध्ये गेल्या ८ वर्षांपासून सेवा करत असलेला एक साधा शिक्षक. माथनेवाडी या शाळेवरून प्रशासकीय बदलीने चाफळच्या केंद्रशाळेत प्रभू रामाच्या कृपेने बदलून आलो वर्गात ४० मुले आहेत. तुम्ही सांगितल्याप्रमाणे तंत्रज्ञानाची मदत घेऊन शिकवायचा निर्धार करून याच महिन्यात डेल१२१० s हा प्रोजेक्टर २५००० ला खरेदी केला . त्यासोबत १२५०रु चा wireless माउस घेतला . १००० जी बी क्षमतेची ५५००रु ची हार्ड drive घेतली . वर्गात २.१ म्युजिक सिस्टीम बसवून घेतली २५००रु पर्यंत बसली. माझा संगणक २३१०० रुपयांचा आहे जो गेल्या दीड वर्षांपासून चांगला चालला आहे (लेनेवो- जी ५७०) आज ह्या सगळ्या किमती मी सर्वांच्या माहितीसाठी सांगतो आहे कारण हळू हळू खर्च केले तर फार मोठी रक्कम नाहीये . माझ्या वैयक्तिक खात्यातून शिक्षक बँकेचे कर्ज घेऊन ह्या वस्तू मी घेतल्या आहेत. शाळा डिजिटल होईल न होईल पण माझे विद्यार्थी डिजिटल झाले आहेत. पुढील १५ वर्षे ४५०० तास प्रोजेक्टर चालणार आहे. तोपर्यंत खूप काही बदलून जाईल . आज मी समाधानी आणि निश्चिंत आहे. एकही शब्द न बोलता मी शिकवू शकतो. केवळ राजेंद्र बाबर या व्यक्तिमत्वामुळे हि प्रेरणा मिळाली आहे बाकी धाडस मी केले आहेच . तुम्ही दाखवलेल्या मार्गावर मुलांना घेऊन खूप पुढे जाईल म्हणतो. आव्हानांना तोंड देईल म्हणतो. प्रश्नांची उत्तरे शोधीन म्हणतो . साहेब तुम्ही पाठीवर हात ठेऊन फक्त लढ म्हणा!!! तुम्ही नक्की म्हणाल ! (शिक्षक मित्रांना विनंती -माझे कौतुक करणारी प्रतिक्रिया देऊ नये, त्यामुळे मला काहीही फरक पडणार नाही यापेक्षा तुम्हीही तुमच्या मुलांसाठी असेच धाडस करून बघा त्या मुलांना नक्की फरक पडेल.वाचताना वाईट वाटेल पण हे खरे आहे ) -धन्यवाद प्रशांत जाधव चाफळ .


Inmyschool.in
Chart

तुमचा I . P . address सुरक्षा करणा साठी , व चुकीची माहिती भरणाऱ्याला ट्रयक करण्या साठी रेकॉर्ड केला जातोय तुमचा IP Address 50.19.144.243
Your browser: Unknown ? on Unknown operating System

This website is compatiable with all browsers. But for best result use Mozilla Firefox.