inmyschool.in

A Rajendra Babar initiative


Curiosity is mother of Invention and Discovery.Respect the curious nature of children.
Virupaksh Sutar

--
सातारा माध्यमिक विभाग

आम आदमी विमा योजनेच्या याद्या सातारा जिल्ह्यासाठी सातारा तालुका वगळता सर्व तालुक्यांसाठी या वेब साईट वर प्रसिद्ध करण्यात आल्या आहेत. कृपया सर्व तालुक्यांनी त्यानुसार कार्यवाही करावी 
  • Important Updates

  • आम आदमी विमा योजनेच्या याद्या सातारा जिल्ह्यासाठी सातारा तालुका वगळता सर्व तालुक्यांसाठी या वेब साईट वर प्रसिद्ध करण्यात आल्या आहेत. कृपया सर्व तालुक्यांनी त्यानुसार कार्यवाही करावी 


Date Title चर्चा
29-07-2014जनहित याचिका क्रमांक ६९/२०१३ मध्ये मा. उच्च न्यायालय मुंबई यांनी दिनांक १८/०६/२०१४ रोजी दिलेल्या निर्देशानुसार शासकीय आश्रम शाळा व अनुदानित आश्रम शाळेच्या तपासणीसाठी कार्यवाही करण्याबाबत
Uploaded By : Admin
या सुचने संदर्भात चर्चा
29-07-2014Pre Matric E-Scholorship User Mannual बाबत
Uploaded By : Admin
या सुचने संदर्भात चर्चा
27-07-2014आम आदमी विमा योजना पाटण तालुका
Uploaded By : Admin
या सुचने संदर्भात चर्चा
27-07-2014आम आदमी विमा योजना खटाव तालुका यादी
Uploaded By : Admin
या सुचने संदर्भात चर्चा
27-07-2014शैक्षणिक गुणवत्ता कक्षाची स्थापना करण्याबाबत
Uploaded By : Admin
या सुचने संदर्भात चर्चा


प्राथमिक विभाग पाटण तालुका

No Urgent Message

Date Title चर्चा
30-07-2014शाळा खोली बांधकाम Tracker भरणेकरिता कार्यालयास उपस्थित राहणेबाबत
Uploaded By : Suhas Atmaram Gurav
या सुचने संदर्भात चर्चा
29-07-2014जनहित याचिका क्रमांक ६९/२०१३ मध्ये मा. उच्च न्यायालय मुंबई यांनी दिनांक १८/०६/२०१४ रोजी दिलेल्या निर्देशानुसार शासकीय आश्रम शाळा व अनुदानित आश्रम शाळेच्या तपासणीसाठी कार्यवाही करण्याबाबत
Uploaded By : Admin
या सुचने संदर्भात चर्चा
29-07-2014Pre Matric E-Scholorship User Mannual बाबत
Uploaded By : Admin
या सुचने संदर्भात चर्चा
28-07-2014U-Dise २०१४-१५ मध्ये भरावयाच्या शाळांची यादी यामध्ये बदल असलेस गोल करून पानाच्या पाठीमागे माहिती लिहीनेत यावी व केंद्र प्रमुख यांचे मार्फत दिनांक २/०८/२०१४ अखेर माहिती सादर करणेत यावी
Uploaded By : Suhas Atmaram Gurav
या सुचने संदर्भात चर्चा
27-07-2014शैक्षणिक गुणवत्ता कक्षाची स्थापना करण्याबाबत
Uploaded By : Admin
एकूण आलेल्या प्रतिक्रिया : 1
या सुचने संदर्भात चर्चा


सोलापूर प्राथमिक विभाग

No Urgent Message

चर्चेत असलेले परिपत्र

13-05-2014उपशिक्षकांचे विनंती बदली सन २०१४
Uploaded By : Virbhadra Siddhappa Hiraje
एकूण आलेल्या प्रतिक्रिया : 2
Date Title चर्चा
29-07-2014जनहित याचिका क्रमांक ६९/२०१३ मध्ये मा. उच्च न्यायालय मुंबई यांनी दिनांक १८/०६/२०१४ रोजी दिलेल्या निर्देशानुसार शासकीय आश्रम शाळा व अनुदानित आश्रम शाळेच्या तपासणीसाठी कार्यवाही करण्याबाबत
Uploaded By : Admin
या सुचने संदर्भात चर्चा
29-07-2014Pre Matric E-Scholorship User Mannual बाबत
Uploaded By : Admin
या सुचने संदर्भात चर्चा
27-07-2014शैक्षणिक गुणवत्ता कक्षाची स्थापना करण्याबाबत
Uploaded By : Admin
एकूण आलेल्या प्रतिक्रिया : 1
या सुचने संदर्भात चर्चा
26-07-2014समाजशास्त्र या विषयाच्या विषयशिक्षक नियुक्तीबाबत समुपदेशन दिनांक २७/०७/२०१४ रोजी आयोजित केलेबाबत
Uploaded By : Admin
या सुचने संदर्भात चर्चा
26-07-2014विषय शिक्षक नियुक्ती समाजशास्त्र यादी
Uploaded By : Virbhadra Siddhappa Hiraje
या सुचने संदर्भात चर्चा


मुंबई साउथ विभाग

No Urgent Message

Date Title चर्चा
29-07-2014जनहित याचिका क्रमांक ६९/२०१३ मध्ये मा. उच्च न्यायालय मुंबई यांनी दिनांक १८/०६/२०१४ रोजी दिलेल्या निर्देशानुसार शासकीय आश्रम शाळा व अनुदानित आश्रम शाळेच्या तपासणीसाठी कार्यवाही करण्याबाबत
Uploaded By : Admin
या सुचने संदर्भात चर्चा
29-07-2014Pre Matric E-Scholorship User Mannual बाबत
Uploaded By : Admin
या सुचने संदर्भात चर्चा
27-07-2014शैक्षणिक गुणवत्ता कक्षाची स्थापना करण्याबाबत
Uploaded By : Admin
या सुचने संदर्भात चर्चा
26-07-2014भारती विद्यापीठ, पुणे यांचा सन २०१४-२०१५ साठी परीक्षा कार्यक्रम
Uploaded By : Admin
या सुचने संदर्भात चर्चा
26-07-2014विशेष मागास प्रवर्ग अ ( एसबीसी ए ) करिता आरक्षणाच्या तरतुदीनुसार सरळसेवा भरतीसाठी सुधारित बिंदूनामावली विहित करण्याबाबत
Uploaded By : Admin
या सुचने संदर्भात चर्चा


कोरेगाव प्राथमिक विभाग

No Urgent Message

Date Title चर्चा
29-07-2014जनहित याचिका क्रमांक ६९/२०१३ मध्ये मा. उच्च न्यायालय मुंबई यांनी दिनांक १८/०६/२०१४ रोजी दिलेल्या निर्देशानुसार शासकीय आश्रम शाळा व अनुदानित आश्रम शाळेच्या तपासणीसाठी कार्यवाही करण्याबाबत
Uploaded By : Admin
या सुचने संदर्भात चर्चा
29-07-2014Pre Matric E-Scholorship User Mannual बाबत
Uploaded By : Admin
या सुचने संदर्भात चर्चा
27-07-2014शैक्षणिक गुणवत्ता कक्षाची स्थापना करण्याबाबत
Uploaded By : Admin
एकूण आलेल्या प्रतिक्रिया : 1
या सुचने संदर्भात चर्चा
26-07-2014बनवत पत्राची दाखल घेवून त्यावर कारवाई करण्याबाबत
Uploaded By : Admin
या सुचने संदर्भात चर्चा
26-07-2014विशेष मागास प्रवर्ग अ ( एसबीसी ए ) करिता आरक्षणाच्या तरतुदीनुसार सरळसेवा भरतीसाठी सुधारित बिंदूनामावली विहित करण्याबाबत
Uploaded By : Admin
या सुचने संदर्भात चर्चा


चावडीवरची शाळा : आपले मत येथे मांडण्यासाठी क्लिक करा

पूर्व माध्यमिक शिष्यवृत्ती परीक्षा -२०१४ बाबत -- शिवाजी सर्जेराव देवकर
प्रतिक्रिया:-  0 Posted On : 30-07-2014 08:41:21शिक्षण संक्रमण सन १४-१५ वर्गणी रु.१५०/- ऐवजी रु.२००/- -- संकलक
प्रतिक्रिया:-  0 Posted On : 29-07-2014 12:18:17शिषवृत्ती बाबत -- गुरव एन .ए मुख्या.सायली
प्रतिक्रिया:-  0 Posted On : 28-07-2014 19:40:33NMMS परीक्षा ONLINE FORM भरणे बाबत ....................... -- स्वानंद शिंदे. कामेरी.
प्रतिक्रिया:-  6 Posted On : 27-07-2014 22:58:26माहिती हवीय ? -- स्वानंद शिंदे. कामेरी.
प्रतिक्रिया:-  1 Posted On : 27-07-2014 22:32:46एस एस सी ऑक्टबर २०१४ ऑफ लाईन फॉर ICT अडचण दूर -- रमेश इंगवले
प्रतिक्रिया:-  1 Posted On : 27-07-2014 09:14:20श्रीम. ना. दा. ठाकरसी महिला विद्यापीठाच्या पूर्वशताब्दी स्थापना दिनाच्या निमित्ताने -- संकलक
प्रतिक्रिया:-  0 Posted On : 26-07-2014 22:43:32जात पडताळणीसाठी आता फक्त ऑनलाइन अर्ज.... -- संकलक
प्रतिक्रिया:-  3 Posted On : 25-07-2014 23:21:51TO SIR WITH LOVE -- सुहास हुंबे
प्रतिक्रिया:-  0 Posted On : 25-07-2014 12:42:00TO SIR WITH LOVE -- सुहास हुंबे
प्रतिक्रिया:-  0 Posted On : 25-07-2014 12:13:01गणित पदवीधर विषयी...... -- sachin k'sagar( sir)
प्रतिक्रिया:-  0 Posted On : 24-07-2014 20:46:55

सगळ्या चर्चा पहा

फक्त लढ म्हणा !!!
प्रशांत जाधव
एकूण आलेल्या प्रतिक्रिया:-  10
आदरणीय बाबर साहेब , मी प्रशांत कुंडलिक जाधव , पाटण तालुक्यामध्ये गेल्या ८ वर्षांपासून सेवा करत असलेला एक साधा शिक्षक. माथनेवाडी या शाळेवरून प्रशासकीय बदलीने चाफळच्या केंद्रशाळेत प्रभू रामाच्या कृपेने बदलून आलो वर्गात ४० मुले आहेत. तुम्ही सांगितल्याप्रमाणे तंत्रज्ञानाची मदत घेऊन शिकवायचा निर्धार करून याच महिन्यात डेल१२१० s हा प्रोजेक्टर २५००० ला खरेदी केला . त्यासोबत १२५०रु चा wireless माउस घेतला . १००० जी बी क्षमतेची ५५००रु ची हार्ड drive घेतली . वर्गात २.१ म्युजिक सिस्टीम बसवून घेतली २५००रु पर्यंत बसली. माझा संगणक २३१०० रुपयांचा आहे जो गेल्या दीड वर्षांपासून चांगला चालला आहे (लेनेवो- जी ५७०) आज ह्या सगळ्या किमती मी सर्वांच्या माहितीसाठी सांगतो आहे कारण हळू हळू खर्च केले तर फार मोठी रक्कम नाहीये . माझ्या वैयक्तिक खात्यातून शिक्षक बँकेचे कर्ज घेऊन ह्या वस्तू मी घेतल्या आहेत. शाळा डिजिटल होईल न होईल पण माझे विद्यार्थी डिजिटल झाले आहेत. पुढील १५ वर्षे ४५०० तास प्रोजेक्टर चालणार आहे. तोपर्यंत खूप काही बदलून जाईल . आज मी समाधानी आणि निश्चिंत आहे. एकही शब्द न बोलता मी शिकवू शकतो. केवळ राजेंद्र बाबर या व्यक्तिमत्वामुळे हि प्रेरणा मिळाली आहे बाकी धाडस मी केले आहेच . तुम्ही दाखवलेल्या मार्गावर मुलांना घेऊन खूप पुढे जाईल म्हणतो. आव्हानांना तोंड देईल म्हणतो. प्रश्नांची उत्तरे शोधीन म्हणतो . साहेब तुम्ही पाठीवर हात ठेऊन फक्त लढ म्हणा!!! तुम्ही नक्की म्हणाल ! (शिक्षक मित्रांना विनंती -माझे कौतुक करणारी प्रतिक्रिया देऊ नये, त्यामुळे मला काहीही फरक पडणार नाही यापेक्षा तुम्हीही तुमच्या मुलांसाठी असेच धाडस करून बघा त्या मुलांना नक्की फरक पडेल.वाचताना वाईट वाटेल पण हे खरे आहे ) -धन्यवाद प्रशांत जाधव चाफळ .


Inmyschool.in
Chart

तुमचा I . P . address सुरक्षा करणा साठी , व चुकीची माहिती भरणाऱ्याला ट्रयक करण्या साठी रेकॉर्ड केला जातोय तुमचा IP Address 54.81.75.69
Your browser: Unknown ? on Unknown operating System

This website is compatiable with all browsers. But for best result use Mozilla Firefox.