Inmyschool.in


inmyschool.in

A Rajendra Babar initiative

इनमायस्कुल.इन च्या वापरकर्त्यांसाठी नम्र निवदेन
सन २००९ मध्ये इनमायस्कुल.इन ही वेबसाईट काही मर्यादित हेतू डोळ्यासमोर ठेवून सुरु करण्यात आली. त्यानंतर गरजेनुरूप त्यामध्ये सन २०१३ पर्यंत कित्तेक सुधारणा करून अनेक सुविधा आणि त्याही मोफत सर्वांसाठी पुरविण्यात आल्या. आज ९ वर्ष पूर्ण झाली आहेत. अनेकांनी याची नक्कल केली आणि आजही करीत आहेत. पण आजही या वेबसाईटचा वापर करण्यात येत आहे. याबाबत का? या प्रश्नाचं उत्तर मिळवण्याचा प्रयत्न केला असता अनेक बाबी माझ्या समोर आल्या आहेत. नेमका तोच धागा पकडून या वेबसाईटमध्ये नजीकच्या काळात काही सुधारणा घडवून वेबसाईटचा नवा चेहरा आपल्या समोर आणण्याचा विचार मी केला आहे. 
लवकरच काही सुविधा काही नाममात्र रक्कम घेऊन आपणास पुरविण्यात येत आहेत. लेखनिक काम यापूर्वी ऑनलाईन करून दिले आहेच. आता पूर्णपणे येथे हळूहळू देण्याचा मानस आहे. आपला प्रतिसाद आजही आहे. यापुढेही तो मिळेल याची खात्री आहे. तो वृद्धिंगत व्हावा अशी आशा आहे.
नव्याने या वेबसाईटच्या छत्राखाली शाळेतील महत्वाचे रेकॉर्ड स्कॅन करून ठेवणे. आणि ते कोणालाही केंव्हाही लॉगिन आणि पासवर्ड वापरून उपलब्ध करून देणे यावर सद्या काम सुरु आहे. शाळेतील जनरल रजिस्टर, दाखले पुस्तक, महत्वाच्या संचिका, सेवापुस्तक , पगार बील इत्यादी असे एक ना अनेक प्रकारची डाकुमेंट्स २४ X  ७ आपणास उपलब्ध करून देत आहे.
अधिक माहितीसाठी आपण खालील व्यक्तींशी संपर्क करू शकता  
१) राजेंद्र बाबर 8999871699
अं.न. शिर्षक दिनांक चर्चा
1) राज्य सरकारी चतुर्थश्रेणी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटना, महाराष्ट्र व राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटना, महाराष्ट्र यांनी दि.7, 8 व 9 ऑगस्ट,2018 या कालावधीत पुकारलेल्या 3 दिवसांच्या संपाबाबत .....
Uploaded By : Admin
07-08-2018या सुचने संदर्भात चर्चा
2) असुधारित वेतनश्रेणीत वेतन घेणाऱ्या राज्य शासकीय व इतर पात्र कर्मचाऱ्यांना मंजूर करण्यात येणाऱ्या महागाई भत्त्याच्या दरात दि. 1 जानेवारी, 2017 ते दि. 31 जानेवारी, 2018 या कालावधीतील महागाई भत्त्याची थकबाकी देण्याबाबत.
Uploaded By : Admin
07-08-2018या सुचने संदर्भात चर्चा
3) राज्य शासकीय व इतर पात्र कर्मचाऱ्यांना दि. 1 जानेवारी, 2017 ते दि. 31 जानेवारी, 2018 या कालावधीतील महागाई भत्त्याची थकबाकी देण्याबाबत.
Uploaded By : Admin
07-08-2018या सुचने संदर्भात चर्चा
4) वेतनाची माहिती / आस्थांपानेवारील पुनर्नियुक्त निवृत्तीवेतन धारक किंवा कुटुंब निवृत्तीवेतन धारकांची माहिती
Uploaded By : Mahesh Jagannath Chothe
06-08-2018या सुचने संदर्भात चर्चा
5) वेतनाची माहिती / आस्थांपानेवारील पुनर्नियुक्त निवृत्तीवेतन धारक किंवा कुटुंब निवृत्तीवेतन धारकांची माहिती
Uploaded By : Mahesh Jagannath Chothe
04-08-2018या सुचने संदर्भात चर्चा
6) मनशक्ती प्रयोगकेंद्र, रेस्ट न्यू वे, लोणावळा यांना ताणमुक्त अभ्यासाची माहिती/ मार्गदर्शन करण्याची परवानगी देण्याबाबत.
Uploaded By : Admin
03-08-2018या सुचने संदर्भात चर्चा
7) शासकीय व शासन अनुदानित शाळांमधील हुशार व गरजू विद्यार्थ्यांसाठी JEE व NEET या प्रवेश परीक्षांची तयारी करण्याबाबत.
Uploaded By : Admin
02-08-2018या सुचने संदर्भात चर्चा
8) राज्यातील विशेष पटपडताळणी मोहिमेत कमी उपस्थिती असलेल्या शाळांवर कारवाई करण्याबाबत
Uploaded By : Admin
30-07-2018या सुचने संदर्भात चर्चा
9) मा.न्यायालयाचे निदेशाचे अनुषंगाने आर.टी.ई. 25 टक्के प्रवेश प्रक्रियेमध्ये शैक्षणिक वर्ष 2019-20 पासून सुधारणा करण्याबाबत
Uploaded By : Admin
28-07-2018या सुचने संदर्भात चर्चा
10) राज्य शिक्षक पुरस्कार २०१७-२०१८ राज्यस्तरीय पडताळणी प्रक्रियेसाठी उपस्थित राहण्यासाठी.
Uploaded By : Admin
27-07-2018या सुचने संदर्भात चर्चा
Inmyschool.in
Chart

This website is compatiable with all browsers. But for best result use Mozilla Firefox.